DRUKTE BIJ POSTNL- Pakketten vertraagd!

Vragen? Stuur een mail: info@thuispeeling.nl

Formulier voor herroeping

Dit formulier is niet verplicht indien U tijdens de bedenktijd (maximaal 14 dagen na ontvangst) terug wilt komen op uw bestelling. U kunt ook een mail sturen naar info@thuispeeling. Vermeldt in de mail aub wel de onderstaande gegevens. Het terugsturen van producten is voor rekening van de consument. Bedrag wordt geretourneerd, mits de producten ongeopend zijn en onbeschadigd. Zie de algemene voorwaarden.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Thuispeeling
Molenstraat 58

5014 NE Tilburg
info@thuispeeling.nl

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroep/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

× Neem contact op